Bloggande i olika former

Idag vet de allra flesta vad bloggande är för något, åtminstone alla som använder datorer. Men även de som använder datorer flitigt och kanske bloggar själva är omedvetna om hur många olika typer av bloggande det finns. Här följer några exempel.

Olika typer av bloggande
Den kanske vanligaste typen av bloggande är det så kallade dagboksbloggandet. Massor av privatpersoner äger idag en blogg och uppdaterar där om sitt liv så att vänner, bekanta och släktingar ska kunna läsa om personens vardag. Det blir vanligare och vanligare att privatpersoner skaffar sig en sådan blogg.

Dessa bloggar utvecklas ibland. Om en person som sysslar med bloggande har ett starkt intresse för något annat, till exempel inredning kan bloggen bli till en inredningsblogg. Andra exempel är modebloggar och matlagningsbloggar.

Företagsbloggar är en form av bloggande som används av företag för att uppdatera kunder och marknadsföra produkter. På en företagsblogg skriver någon från företaget om de nyheter som uppkommer inom företaget.

Mikroblogg är en väldigt begränsad typ av bloggande. I en vanlig blogg kan man ofta skriva hur många tecken som helst men en mikroblogg ”tillåter” bara att ett visst antal tecken skrivs. Exempel på en mikroblogg är Twitter.