Bloggande som terapi

Bloggar finns idag om allt möjligt. Matlagning, inredning, hästar och mode är några av de allra vanligaste ämnena som behandlas genom bloggande. Men ett ämne är extra viktigt och engagerar läsarna mer än de andra, nämligen sjukdomar.

De senaste åren har det blivit allt vanligare att personer som är sjuka i cancer, MS och infertilitet – bland annat – startar en blogg och använder den till att skriva av sig under både de svåra och de lite lättare perioderna under tiden med sjukdomen. Bloggande används alltså till stor del som terapi för människor som ibland lider av ångest, sorg och nya livsinsikter. Att läsarantalet till den här typen av bloggande ökat är inte konstigt. Människor är skapta för att känna medlidande för varandra och det kan man göra även genom en blogg. Läsarna kan lära sig mycket om livet genom att följa en dödssjuk person via Internet. Dessutom får den sjuke ur sig negativa känslor och kan genom sitt bloggande träffa andra som också är sjuka.

Bloggande som terapi har således massor av fördelar, men man bör vara försiktig. Det kan hända att anhöriga till den sjuke också börjar följa hans eller hennes bloggande och blivit oerhört fixerade vid den istället för att spendera tiden med den som är sjuk. Då har det gått för långt.